Logility Customers

Voyager Software Solutions Graphic

Samarbetslösningar för leveranskedjan ökar era konkurrensfördelar.

Logility Voyager Solutions™ är ett paket med samarbetslösningar för optimering av leveranskedjan och avancerad partihandelsplanering som hjälper små, medelstora, stora och Fortune 500 företag att uppnå betydande slutresultat på rekordtid. Paketet ger beprövade branschledande funktioner för att effektivisera aktiviteterna i era globala leveranskedjor. Från planering till prognostisering ... till försörjning och produktion ... vidare till transportstyrning ... Ni får de verktyg, den flexibilitet och synlighet i leveranskedjan ni behöver för att uppnå konkurrensfördelar.

 

Logility Voyager Solutions

Logility Voyager Solutions™ är ett paket med branschledande programvarulösningar för SCM (supply chain management eller hantering av leveranskedjan) med samarbetsfunktioner som hjälper små, medelstora, stora och Fortune 500-företag att uppnå betydande
&nettoresultat på nolltid.
 

Ashley Furniture - Business Case for Inventory Optimization

Established in 1945, Ashley Furniture Industries is one of the largest manufacturers of home furnishings in the world. This webcast highlights the steps Ashley Furniture is taking to right size its inventory across a complex supply chain with the use of Logility Voyager Solutions™ and specifically Inventory Optimization.


Ashley Furniture - Business Case for Inventory Optimization

Achieve a competitive advantage with Logility's comprehensive supply chain technologies.

With Logility's SCM software, performance-driven enterprises seize ways to leave competitors behind. First by integrating data. . .then by integrating business processes. . .and finally by uniting supply chain partners into a single, seamless value chain. Logility Voyager Solutions™ provides the right supply chain technologies and SCM software for today's dynamic, global supply chains and offers deep domain expertise in the following distribution-intensive industries.